Logo

Platforma zakupowa Banku Gospodarstwa Krajowego Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure WNP-000562 - DZZK/16/DMKZ/2024 - Zawarcie umowy ramowej na wybór agencji reklamowej do obsługi działań promocyjno-reklamowych banku na lata 2024-2026